VÁSÁRLÓI HÁLÓZATSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
VÁLLALKOZÁSOKNAK, WEB-SHOPOOKNAK,
MLM CÉGEKNEK ÉS TERMÉKFORGALMAZÓKNAK  
 
 
 
 

 
 


 

 


 
A PRI ÜZLETI TERMÉKPARTNERI Módozatának

Röviden: STP

Működési Szabályzata

  
 
 
1. MŰKÖDÉS

1.1 Az  STP azért jött létre, hogy hozzá csatlakozott termékekkel rendelkező üzleti partnerének vásárlói hálózat szervezésével és koordinálásával segítse a bevételének növekedését.

1-2 Az STP tag hálózatának elindítását és szervezését a PRI  központ végzi. A Termék Partner automatikusan a PRI hálózat  tagjává is válik, elfogadva annak mindenkori működési szabályzatát, a Termék partneri szabályzat mellett.
Ezzel a termék partner nemcsak a termékeinek értékesítéséért befolyt bevételre lesz jogosult, hanem a két módozat függvényében a saját hálózati és a hozzá automatikusan kapcsolódó programok jutalékára is.

 

1.3 A Termék partner szabadon választhat, hogy termékeit csak magyar vásárlóknak, vagy külföldi megrendelők felé is teljesíti.

2. A Működési Szabályzat hatálya

2.1 A
Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kiterjed minden Termék Partnerre, aki, vagy amely azt elfogadta.
Minden Termék Partnerre a  belépésekor hatályos Szabályzat pontjai az érvényesek.
 

3. A
Tag jogállásának meghatározása3.1  Termék Partner lehet minden számlaképes személy, cég, vállalkozás, aki Olyan termékkel - termékekkel, vagy szolgáltatásokkal rendelkezik, melyeket Internet segítségével lehet értékesíteni. Honlapjával, vagy WEB-Áruház üzemeltetésével.
 
Honlapján, web-áruházában a termékeknek részletes ismertetőt kell tartalmaznia, jól látható Ár megjelöléssel.


4.
Egyedi Azonosító

4.1 Az Egyedi Azonosító (a továbbiakban: Azonosító) egyértelműen meghatároz egyetlen termék partnert.


4.2 A Termék Partneri Azonosító nem örökölhető, nem ruházható át, nem adható bérbe, és nem adható el.  


8. Termékek és szolgáltatások

8.1  A Termék Partner felelősséggel tartozik az általa kínált termék, vagy szolgáltatás minőségéért, annak a megrendelés címére történő kiszállításáért.

8.2 A Termékeket, szolgáltatásokat csak akkor teljesítheti a hálózatának tagjai felé, ha annal ellenértékét a Központtól megkapta.
Magyarázat: A PRI Központ, a hálózatépítők jutalékából 20%-50%ot levon és azt azonnal tovább küldi a Termékpartnernek, tehát nem gyűjti azt külön vásárlói számlán.
/ 50%-levonást akkor alkalmazunk, ha a termékpartner árujának zöme, 100.000.-Ft-nál többe kerül./
A termékpartner feladata lesz azt nyilvántartásba venni.
Így amikor a hálózatépítő leadja a vásárlási igényét, azonnal le tudja ellenőrízni, hogy van-e már annyi beérkezett összeg a megrendelő vásárlási számláján, ami a megrendelés értékét fedezi.
A termékpartner a megrendelt árú-ról számlát köteles kiállítani és azt a megrendelt áruval együtt a megrendelőnek kiküldeni.10. A
jutalék típusok és terheik


10.1. A Termék partneri hálózati jutalékok, minden esetben bruttó értékben elszámolt jutalékösszegeket jelentenek.
 

10.2. Amennyiben a Hálózati jutalék igényének benyújtásával kéri a számára elszámolt jutalékok kifizetését,ami számla ellenében kifizetésre kerül, akkor a lakóhelye szerinti állam (ország) törvényei szerint köteles az így felvett összeg után az adót és/vagy terheket megfizetni.

11. Jogi eljárások

11.1. A PRI és a Termék Partner, egyező akarattal kijelentik, hogy a felmerült problémákat, nézetkülönbségeket elsődlegesen egyeztetés útján igyekeznek tisztázni.
A Termék Partner szerzett előnyeinek megvonására csak ezen egyeztetések eredménytelensége után kerülhet sor.
A Termék Partner kizárására csak mindezen egyeztetések sikertelensége, és a Termék Partner szerzett jogainak megvonása után, harmadik lépésben kerülhet sor.
Kijelentik továbbá, hogy minden vitás kérdésben a szabályzatot és a hozzá tartozó részletes leírásokat tekintik mérv adónak

12. Termékpartneri szerződés megszűnése:

12.1 Megszűnik a Termékpartneri szerződés, ha azt a Termékpartner kéri. Felmondását kizárólag írásban, hivatalos aláírásával ellátva küldheti el.
-Felmondás esetén, ha a Termékpartner Részletfizetésű díj befizetést vállalt, számára nem történik kifizetés.....

-.Ha a szerződéskor egy összegű befizetés történt, akkor felmondás esetén a befizetett összegből levonjuk, az előzőleg kifizetett hálózati jutalékot, és a termék értékesítési bevételt, majd a maradék összeg 70%-át visszakapja a termék Partner.

-. Ha a Termékpartner számláján a felmondáskor olyan termék értékesítési összeg szerepel, amit nem teljesített, köteles azt a központ számára visszautalni.....

12.2 .A PRI csak akkor szünteti meg a Termékpartneri jogviszonyt, ha a termékpartner tevékenységében súlyos hibákat észlel, vagy a termékpartner a viselkedésével súlyosan sérti a PRI piaci érdekeit, és veszélyezteti a PRI Hálózatok működését. Ezzel súlyosan megsérti mind a PRI, mind a Termékpartneri szabályzatot. Ebben az esetben, kizárás történik, és a termékpartner felé semmilyen további kifizetés nem történik.

12.3  Megszűnhet a szerződés továbbá a Termék Partner tevékenységének bármilyn okból történő megszűnésével, vagy a PRI bármilyen okból történő megszűnésével.
- Ha a szerződés a PRI miatt szűnik meg, a termék Partner a közben épült hálózat tagjait saját vásárlóinak tekintheti, és annak alapján kommunikálhat velük...
- Ha a szerződés a Termékpartner miatt szűnik meg, a hálózatát a PRI veszi át.

 

13. A PRI  felelőssége, a Termékpartnerek ajánlatai vonatkozásában

13.1. A PRI nem vállal semmiféle felelősséget és garanciát a termékpartnerek ajánlataival kapcsolatban. Ezen ajánlatok jogszerűségét és valóságtartalmát nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja.

 

14. Árak és foglaló összegek

14.1. A Termékpartner négy módozat közzül választja ki a neki megfelelőbbet.

Első Módozat:

 
PRI termékpartneri és Hálózatépítői EXTRA MÓDOZAT. BETŰ JELE:TPE
 


A PRI termékpartneri és ajánlói EXTRA Módozat díja: 635.000.-Ft

A Termékpartner két vásárlási lehetőség közül választhat.
1.- Előre történő teljes díj befizetése.

2.- 80.000.-Ft díjelőleg befizetése,
majd a többit akkor fizeti be, amikor elkezdődnek az első vásárlások a hálózatából.

Amennyiben a vásárlások megkezdésekor nem történik meg a termékpartneri díj fennmaradt összegének a befizetése, a Termékpartneri szerződés szünetel mindaddig, míg a teljes díj be nem érkezik.  A teljes díj beérkezését követően kapja meg a termékpartner a befizetést igazoló számlát..

Mindaddig, míg az egész összeg be nem érkezik, a termelődő hálózati jutalék a PRI Központot illeti.

Az árú értékesítési összeget ez idő alatt is a Termék partner kapja.


A Második TERMÉK PARTNERI MÓDOZAT, a
PRI
TERMÉK PARTNERI MEGA MÓDOZAT nevet Kapta.
BETŰ JELE: TPMA TPM Partnerek saját MLM hálózatos rendszerben működtetik a számukra szerveződő vásárlói csoportokat......

A hálózat beindítását, és működtetését a Partner Reklámiroda (PRI)végzi,
a Mentőöv, és Mentőöv-Mindenes Program használatával.

Díja 6.350.000.-Ft, melyet egy összegben, vagy havi részletekben lehet fizetni.

-  Egy havi részlet nem lehet kevesebb 180.000.-Ft-nál.
Viszont Hálózati vásárlás csak a teljes szervezői díj beérkezése után indulhat el.....

- A Termékpartner dönthet úgy is, hogy a szervezői díj 10%-át (635.000.-Ft)  fizeti be előlegként, majd a többit akkor fizeti be, amikor elkezdődnek az első vásárlások a hálózatából.

Amennyiben a vásárlások megkezdésekor nem történik meg a termékpartneri díj fennmaradt összegének a befizetése, a Termékpartneri szerződés szünetel mindaddig, míg a teljes díj be nem érkezik.  A teljes díj beérkezését követően kapja meg a termékpartner a befizetést igazoló számlát..
Mindaddig, míg az egész összeg be nem érkezik, a termelődő hálózati jutalék a PRI Központot illeti.


A HARMADIK TERMÉK PARTNERI MÓDOZAT, a PRI
TERMÉK PARTNERI INGYENES MÓDOZAT nevet Kapta.
BETŰ JELE: TPI


Ez a módozat több ponton is eltér a fenti két módozattól.

Eltérések:

1.- Ennek a módozatnak nincs díja, tehát INGYENES
2.- Ebben a módozatban a termékpartnernek nem építünk külön vásárlói hálózatot, tehát nem termelődik állandóan halmozódó hálózati jutaléka
3.- A tagjaink által történő vásárláskor minden esetben átutalással történik a fizetés, de az utalást a központ teljesíti a tag helyett, a termékpartner felé, a megrendelési azonosítóra hivatkozva.
Mivel a PRI egyéni vállalkozás, az utalások minden esetben a tulajdonos (Balogh Zoltán) nevén levő (11600006-00000000-31861681) bankszámláról történik.
A termékpartner, csak az utalás megtörténte után szállíthatja ki a megrendelt terméket.

4.- Az Ingyenes Termékpartner a saját honlapjával csatlakozik Termékpartnerként a PRI-hez.
Hozzájárulását adva, hogy a honlapjának elérhetősége (LINK) a PRI Honlapjain felvezetésre kerülhessen, és termékpartneri árúként a rajta levő termékek megvásárolhatóak legyenek.

Figyelem!
Erre a konstrukcióra nem kell külön regisztrálnia senkinek.
Munkatársaink folyamatosan keresik az Interneten az olyan honlapokat, melyek megfelelnek a termékpartneti elvárásainknak, és a link katalógusunkba fel fogjuk vezetni a honlapokat.
Ezzel, a felvezetett honlap tulajdonosa nem kötelezi el magát semmire. Szabadon eldöntheti, hogy ott hagyja-e a honlapját a link gyűjteményünkben, vagy kéri annak a törlését.A három módozat részletes leírását a Honlap második oldala tartalmazza, mely-e működési szabályzat szerves részét képezi.

A NEGYEDIK TERMÉK PARTNERI MÓDOZAT, a PRI
MLM-TERMÉK PARTNERI MÓDOZAT 
nevet Kapta.
BETŰ JELE: SMTP

Az MLM TERMÉKPARTNERI módozat részletes leírását a Honlap harmadik oldala tartalmazza, mely-e működési szabályzat szerves részét képezi.

A Díjaknak az alábbi számlaszámra kell beérkeznie
:

 

Bankszámla száma: Balogh Zoltán :  11600006-00000000-31861681

Külföldről történő utalás esetén:

Balogh Zoltán 
Erste Bank:
Swift kód: GIBAHUHB  Számla szám: HU88 1160 0006 0000 0000 3186 1681

15. A Termékpartneri Működési Szabályzat hatálya

15.1. Jelen Működési Szabályzat a termékpartner választásától függően, hatályos az összes állam és ország Tagjaira a visszavonásig, vagy a szerződés megszűnéséig.

15.2. Jelen működési szabályzat módosítására, mint a termékpartneri módozatok értékesítője, a PRI Központ jogosult.

15.3. Mivel a termékpartner egyidejűleg a PRI tagjává is válik, vonatkozik rá, a PRI működési szabályzata is.

15.4 Termék Partner csak az lehet, aki a regisztráció kitöltésekor a „ a Termékpartneri és a PRI hálózat működési szabályzatát elolvastam, és betartom.” Rovatba, az IGEN szót beírja.

 

 
 

 

 
 
                          
              
Tulajdonos: Balogh Zoltán egyéni vállalkozó.
                       Ügyvezető: Balogh Sándorné
              Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skype partner felvétel után), email: partnerreklamiroda@gmail.com