VÁSÁRLÓI HÁLÓZATSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
VÁLLALKOZÁSOKNAK, WEB-SHOPOOKNAK,
MLM CÉGEKNEK ÉS TERMÉKFORGALMAZÓKNAK  
 
 
 
 

 
 


 

 


 

Ismét történt valami, ami arra késztet, hogy ezen a honlapon egy újabb termékpartneri konstrukciót indítsak.

Hogy mi történt?

Bizonyára olvastad te is kedves Olvasó, a
Mentőöv programunk bemutató honlapját.
 
A Mentőöv program a SITE-MLM hálózatépítői kisegítő programja.

Az a funkciója, hogy aki csatlakozik, megteheti azt mindössze 1.270.-Ft befizetésével.

Ez a kisegítő program a tagi befizetésekből egy jutalék alapot termel, melyből a tagok:
-. elsősorban a SITE-MLM hálózathoz történő csatlakozási díját finonszírozhatják,
-. másodsorban pedig, mivel itt is működik a kiforgásos rendszer, a tagok minden visszacsatlakozáskor, a PRI valamelyik Termékpartnerének épülő, vásárlói hálózatához csatlakoznak.
 
Tény, hogy a kereskedelem optimális működéséhez, két táborra van szükség.
- az egyik tábor az eladók, termékkel rendelkezők tábora....
- a másik tábor pedig a vásárlók tábora.

Csakhogy a nehéz gazdasági helyzetnek köszönhetően, a kereskedelemben elbillent az egyensúly a Kínálat felé.

A hagyományos kereskedelemben és az online kereskedelemben is a vásárlói szokások egyre inkább az árak versenyét indította el.

De mi történik a hálózatos kereskedelemben?

A hálózatos rendszerben, a vásárlói csoportok tagjai a csoport építési jutalékuk felhasználásával jutnak az árúhoz.

Egy-egy vásárlói tábor kiépülésével, az eladóknak állandó, vásárlói tábora keletkezik, óriási forgalmat generálva a számukra.

A fentieket olvasva, az ember azt hinné, hogy az eledói tábor sokkal hamarabb él a hálózatos értékesítési lehetőséggel, mint ahogyan a vásárlói csoportok épülnek.

A PRI Mentőöv programjának köszönhetően, jelenleg az a furcsa helyzet állt elő, hogy a vásárlói csoportok sokkal gyorsabb ütemben épülnek, mint ahogyan a Termékpartnerek éljenek a termékpartneri konstrukcióink valamelyik megvásárlásának lehetőségével.
Ez az új típusú értékesítési forma, még újdonságnak számít a hagyományos kereskedelemmel foglalkozók táborában. 

Még nem mérték fel a web-áruházak sem, hogy mekkora forgalmat generálhatnak egy folyamatosan növelvő vásárlói hálózattal, a jelenlegi értékesítésük mellett.


Beletörődtem, hogy erre, több időre van szükség, mint amire gondoltam.

Ezért olyan értékesítő tábort kezdtem keresni, akik tudják, ismerik a hálózatos kereskedelem előnyeit, és alkalmazási módjait.

Kitaláltad, ugye, hogy kikre gondoltam....?

Igen!  A termékeket és szolgáltatásokat értékesítő MLM rendszerekre gondoltam.


Tudom, hogy első olvasásra ez egy fúrcsa, "agyament" ötlet.

Miért is?

Mert az MLM cégeknek megvan a saját értékesítési, üzleti tervük.
Miért is csatlakoznának termékeikkel a PRI-hez termékpartnernek?

Arról nem is beszélve, hogy több MLM hálózatot működtető cég konkurenciának, versenytársnak tekinti egymást, ezért megtíltja, hogy a tagjai másik MLM rendszerhez is csatlakozzanak...

Bevallom, az ilyen gondolkozás módot, nem tudom megérteni, és elfogadni sem tudom.

Bízva abban, hogy több MLM cég is felismeri a PRI termékpartneri kínálatának óriási előnyét, élni fog az általunk felkínált,  termékpartneri Mega Módozat  lehetőségével, melyet a Termékpartner működési feltételéhez alakítunk át.

Melyek is azok az előnyök, hasznok, melyeket a Termékpartneri konstrukciónk nyújt.

Előny a termékpartnernek:

Olyan új vásárlói csoportok csatlakoznak az MLM céghez, akiknek nem kell további hálózatépítői munkát végezniük, mert a PRI Mentőöv programjában, már kiépült a csoportjuk.

Olyan tagok csatlakoznak a termékpartner MLM hálózatához, akik már rendelkeznek a vásárlásra szánt összeggel, hiszen a SITE-MLM tagi konstrukciójukban keletkező jutalékuk 20%-át a termékpartner hálózatban kell elsősorban levásárolniuk.


Mivel a csatlakozók MLM tagnak jelentkeznek a Termékpartner MLM hálózatába, és teljesítik az ott elvárt feltételeket, abban a hálózatban is termelődik jutalékuk..., így kevesebb lesz a kilépettek aránya...


Felvetődik a kérdés:

Mi történik akkor, ha egyetlen MLM cég sem jelentkezik a Termékpartnerünknek.?....
Bár nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténjen, azért erre is kidolgoztam egy új Termékpartneri kondtrukciót, melyet MLM Termékpartneri Módozatnak neveztem el.

Betűjele: SMTP

Az MLM Termékpartneri módozatra jelentkezhet minden olyan  személy, vagy cég, mely valamilyen MLM hálózat tagja.

Az ilyen Termékpartnerünk  Neve és adata titkos lesz.

Hogyan is működik ez a gyakorlatban.
Az SMTP tag, Regisztrációval csatlakozik közvetlenül a SITE-MLM, központhoz.
Az Ő azonosítója a SITE-MLM-nél SMTP-sorszám lesz.

A regisztrációban be kell írnia, hogy melyik MLM hálózat tagjaként kéri ezt a módozetot.
Figyelem! Egy SMTP program, csak egy ,külső MLM hálózati tagsághoz köthető, a SITE-MLM Tagság mellett.

Példánkban Nevezzük a partnerünket : Jánosnak.

János csatlakozik a SITE-MLM MTP programjára.
Csatlakozásával egyben a SITE-MLM hálózat tagjává is válik, melynek keretén belül egy honlapszerkesztő program használati jogát is megkapja egy évig INGYEN.
Továbbá SITE-MLM jutaléka is keletkezik.

Ha ő az első csatlakozó erre a konstrukcióra, akkor az azonosítója: SMTP-1
János a Regisztrációban jelzi, hogy ő a "Pintyőke" hálózat tagja, de tagja a "Manócska" hálózatnak is, ezért két regisztrációt alkalmaz, két SMTP programot kérve. SMTP-2

Így Jánosnak a SITE-MLM csoportja "SPintyőke" nevet kapja. Az (S), a SITE-MLM tagság betűjele,
A hozzá csatlakozók azonosítója: S1PINTYŐKE-sorszám.

Ha több MTP csatlakozás történik a PINTYŐKE hálózatból, akkor a hálózatának a neve:
S2PINTYŐKE, S3Pintyőke, stb....

Ugyanez történik a "Manócska" Hálózattal kapcsolatban is.

Első lépésként a Termékpartner SITE-MLM hálózata kezd épülni.
Majd amikor a hozzá csatlakozó tagoknak termelődik annyi jutaléka, amennyi elegendő a Pintyőke hálózathoz történő csatlakozáshoz, és a kezdeti  vásárlásokhoz, akkor történik meg a regisztrációjuk a Pintyőke hálózatba.

Onnantól kezdve már a "Pintyőke" hálózat szabályai szerint termelődő jutalékát fogja vásárlásra költeni.

Az S1Pintyőke hálózati jutalékának 20%.át attól kezdve a termék partner más termék kínálatának vásárlására, vagy más, az interneten megvásárolható termékek vásárlására fordíthatja.

Kedves Olvasó!

Ha te MLM hálózatépítő vagy, és már elértél bizonyos eredményeket ezen a téren, tudnod kell, hogy ez a tevékenység sem az égből pottyan az ölünkbe.

Tudod, hogy milyen sokrétű ez a tevékenység.

Határozottan állítom, hogy az emberek igen nagy része nem is alkalmas arra a feladatra, hogy MLM hálózatot építhessen.

Viszont, a jól működő hálózatoknak emberek tömegére van szükségük ahhoz, hogy a hálózatos értékesítési technikával óriási forgalmat érjenek el, és másodsorban igen magas jövedelmet is biztosítsanak a tagjaiknak.

Akkor törődjünk bele abba a helyzetbe, hogy a hálózatépítésre alkalmatlan embereket kizárjuk a jobb élet elérésének lehetőségéből?

Törődjünk bele abba, hogy az MLM hálózatok csak egy bizonyos szint eléréséig működőképesek?

Nos, ebbe viszont én nem tudok beletörődni....
Nem tudom elfogadni, hogy emberek ezrei veszítsék el  egy könnyebb élet megteremtésének reményét....

Ezért született meg a PRI több olyan hálózatépítést segítő programja is, hogy minden embernek elérhetővé tegye a hálózati csoportépítést.

És ezért indítjuk el most az MLM Termékpartneri konstrukciónkat, hogy más MLM rendszerek tagjainak is segítsünk a hálózatépítésben...

Most azt gondolhatod a fenti sorokat olvasva, hogy nem vagyok normális, ha csak úgy ÖNZETLENÜL mindenkinek felkínálom ezt a lehetőséget....


Nos megnyugtatlak.... 

Ekkora ÖNZETLENSÉGRŐL szó sincs....
Természetesen itt is van bizonyos üzleti érdeke a PRI-nek is...

Hiszen itt is alkalmazzuk azt az üzlet politikánkat, hogy semmit sem adunk ingyen...

A különbség csak az, hogy a programjaink sokkal olcsóbbak, és sokkal kevesebb munkát igényelnek, mint más MLM rendszerek esetében....
De működésüket tekintve sokkal hatékonyabbak más MLM hálózatépítési technikánál..

És most kérdezlek téged....

Mit gondolsz, mennyit ér egy olyan program, ami automatikusan kiépít számodra egy erős, igen nagy vásárló erővel rendelkező MLM hálózati csoportot?

Mennyit ér szerinted egy olyan program, mely több irányból is jövedelmet termel a számodra?

Mennyit ér vajon egy olyan program, mely kis idő elteltével árúk sokaságát vásárolja meg neked?

Nem csigázom tovább a kíváncsiságodat.

Ez a program, ami más MLM rendszerekhez képest, sokkal rövidebb idő alatt milliókat fizet a számodra....

Ez a program, ami automatikusan, építi számodra a csoportodat úgy, hogy neked nem kell munkát végezned benne....

Ez a program, ami úgy lett megtervezve, hogy szabadon alakítható, a vásárló MLM hálózata szerint...

Tehát....   
Az MLM termékpartneri konstrukciónk ára: 63.500.-Ft

Természetesen, követve a PRI gyakorlatát, itt is többféle fizetési lehetőség között választhat a vásárlónk:

1.- Egy összegben fizeti ki a program árát.
 Ebben az esetben, azonnal elkezdődik a vásárlói csoportjának a feltöltése.

2.- Öt havi részlet fizetést vállalva, havi 12.700.-Ft befizetésével.
 Az első részletet a Regisztrációt követően azonnal be kell fizetnie, a többi részletet pedig minden hónap 15-ig kell teljesítenie.

A csoportjának feltöltését a teljes díj beérkezését követően kezdjük el.

3.- A program árának felét, 31.750.-Ft-ot fizeti be a regisztráció elvégzését követően.
Ekkor elkezdődik a csoportjának építése.... A másik felét pedig akkor fizeti be, ha a csoportjában már legalább 50.000.-Ft kifizethető jutaléka keletkezik.


A befizetett díjakat a PRI központ arra használja, hogy az eddigi Mentőöv tagokat az első mentővi visszalépés költségét megelőlegezi számukra és majd a keletkező jutalékukból vonja le azt, utólag.
Így nem kell kivárni, míg elérkeznek az első kiforgás időpontjáig, hanem azonnal be tudjuk regisztrálni őket a Termékpartner csoportjába.

Ez, jelentős megtérülési idő csökkenést eredményez a termékpartnernek és a Mentőöv tagnak egyaránt.


Ezek után már csak a következőt kell tenned Kedves Olvasó.

Ha szeretnél egy olyan program tulajdonosa lenni, melynek regítségével garantált a sikered nemcsak a SITE-MLM-ben, hanem más MLM rendszerben is.......

Ha szeretnél olyan program tulajdonosa lenni, mely garantálja, hogy egy éven belül láthatóan biztató eredményt produkál számodra a program....
( A teljes, több milliós bevételhez itt is több időre lesz szükség...)

Ha a fent leírtak mindegyikét szeretnéd kihasználni, akkor itt a lap alján töltsd ki ennek a programnak a regisztrációs űrlapját.


FIGYELEM!  HA MLM CÉGKÉNT KÉRED A SZOLGÁLTATÁSUNKAT, AKKOR NEM ITT KELL REGISZTRÁLNOD...HANEM ITT>>>


 


A csillaggal jelölt adatok kitöltése KÖTELEZŐ!!!

Teljes neved *
E-mail címed *
Felhasználó neved:(ezzel leszel a SITE-MLM nél beregisztrálva *
Levelezési címed, irányító számmal együtt *
Édesanyád neve *
Születésed dátuma *
Cég, vállalkozás esetén: név
Adószám
Melyik MLM rendszer tagjaként kéred ezt a konstrukciót? *
Az MLM céged honlap URL-je *
Jelöld be, melyik státusz vonatkozik rád /Valamelyiket kötelező bejelölni/
  SITE-MLM NORMÁL TAGJA VAGYOK
  MÉG NEM VAGYOK SITE-MLM TAG
Jelöld be, hogy melyik fizetési módot választod /Valamelyiket kötelező bejelölni/   Egy összegű befizetés
  Öt havi részlet befizetés
  A harmadik befizetési lehetőséget választom
A PRI és a hozzá tartozó választott termék leírását elolvastam és elfogadom Csak igen válasz fogadunk el. *
Üzenet


Antispam: az itt megadott e-mail címet nem adjuk ki harmadik személynek. A Regisztráció elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. melyet mindkét fél aláírásával ellátott szerződés is követ..
 
 
 


  


 

 
 
                          
              
Tulajdonos: Balogh Zoltán egyéni vállalkozó.
                       Ügyvezető: Balogh Sándorné
              Elérhetőségeink: skype: bjutka11 (csak skype partner felvétel után), email: partnerreklamiroda@gmail.com